Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna S3 w Sosnowcu

Spółdzielnia jest zakładem wytwórczo-produkcyjnym rzemiosła artystycznego, okolicznościowego i użytkowego.