O NAS

9 grudnia 2013 r.  Instytut Twórczej Integracji wspólnie z Fundacją Pomocy Nowy świat, przy wsparciu miasta Sosnowca uruchomił – w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej projektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji (POKL.07.02.02-24-026/11)”,którego najważniejszym celem jest  wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim – S3 SOSNOWIECKĄ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ.

Działalność gospodarcza S3 Sosnowieckiej Spółdzielni Socjalnej w sposób systemowy wypełnia braki środowiska tworząc nowe warunki, oferty oraz produkty, które stanowią nową markę i na które nie tylko będzie zapotrzebowanie, ale ich posiadanie będzie także modne. System społeczny, włączając tą formułę jako kolejny swój aktywny element, pozyskuje dodatkowy potencjał. Po pierwsze, w znacznym stopniu zostaje odciążony z funkcji opiekuńczych i wspomagających wobec osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Spółdzielni. Po wtóre, produkty i usługi wygenerowane w działalności gospodarczej Spółdzielni przenikają do środowiska stanowiąc wyjątkowy, unikatowy i atrakcyjny walor.

Spółdzielnia S3 włączona zostanie do systemu rehabilitacji funkcjonującym w środowisku lokalnym i obejmie swym zasięgiem, w perspektywie długookresowej, wszystkie zdolne do pracy osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w Sosnowcu, generując jednocześnie tworzenie sprzyjającego klimatu do posiadania, nabywania wyrobów artystycznych, produktów spółdzielni oraz do zlecania kontraktów, których realizatorami są osoby niepełnosprawne – pracownicy spółdzielni.

Spółdzielnia jest zakładem wytwórczo-produkcyjnym rzemiosła artystycznego, okolicznościowego i użytkowego. Zajmuje się produkcją przedmiotów ceramicznych, szkła i srebra, różnego typu i przeznaczenia, a także, witraży oraz galanterii z ręcznie malowanego jedwabiu i wełny filcowanej. 

Każda z pracowni przygotowuje zamówienia również dla indywidualnego klienta np. rzeźby, fontanny wraz z ewentualnym szkicem sytuacyjnym.

Powyższa realizacja w pełni wpisuje się we flagowy dla Instytutu Twórczej Integracji projekt „Świata Idealnego”