O nas

“Spółdzielnia S3 włączona zostanie do systemu rehabilitacji funkcjonującym w środowisku lokalnym i obejmie swym zasięgiem wszystkie zdolne do pracy osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w Sosnowcu, generując jednocześnie tworzenie sprzyjającego klimatu do posiadania, nabywania wyrobów artystycznych, produktów spółdzielni oraz do zlecania kontraktów, których realizatorami będą osoby niepełnosprawne – pracownicy spółdzielni. Zostanie stworzona marka produktów S3.”

Powyższa wizja naszej spółdzielni nie odbiega od faktów, lecz brzmi nieco sucho. Takie były i są jej założenia.W 2013 roku wizja ta zaczęła się realizować i dziś jest rozwijającą się organizacją. Są to barwni,pełni zapału i wytrwałości ludzie, którzy nie tylko pracują w S3, ale rozwijają swoje umiejętności, realizują swoje własne wizje i budują swoją osobowość w radosnej, pełnej kolorów atmosferze.To ludzie z krwi i kości: Elżbieta,Jola, Iwona, Magda (witraż), Adam i Wojtek (odpowiedzialny, trzymający sprawy w swoich rękach).

Chcielibyśmy aby ta strona nie tylko przedstawiała produkty spółdzielni i ułatwiała ich sprzedaż, ale także umożliwiała bliższe poznanie tych, którzy je tworzą, bez których S3 nie mogłoby istnieć, nie byłoby tym czym jest i czym ma się stawać.